Süt-Müstahsil


Süt toplayıcıları için özel olarak geliştirilmiş saha süt toplama ve süt müstahsil takip yazılımıdır.
*Windows tablet süt toplayıcı yazılımı
*Araç üzerindeki sütü kablosuz okuyabilme
*Süt toplama aracının boşaltım deposuna gelmesi sonrası otomatik olarak toplanan sütleri ana bilgisayara aktarabilme
*Manuel süt toplayabilme
*Gelen süt , giden süt ve toplanılan sütü kıyas edebilme
*Seri müstahsil makbuzu yazabilme
*Müstahsiller için küçük ebatl ıdetalı hesap özeti alabilme
*Personel takibi
*Detaylı stok ve depo takibi
*Detaylı çek ve senet takibi
*Aylık toplu hesap kapatabilme
*Excel den içeriye veya dışarıya aktarım yapabilme
*Geçmişe dönük hesapları detaylı analiz edebilme
*Hesap devri yapmadan yıl yıl programı kullanabilme
*Tablet içi ve ana server da otomatik yedekleme