Market


*Market işletmeleri için hazırlanmış özel modüldür.
*Terazi bağlantısı kurabilme
*İskontolu satışı yapılan ürünler için önceden sabit iskonto tanımlaması yapılabilir
*Satış ekranında ürünün etiket fiyatı ve indirimli fiyatı direkt görülebilir
*Farklı müşteriler için anlık farklı fiyatlandırmalar uygulanabilir
*Sınırsız satış ekranı ile çalışabilir.
*Veresiye veya nakit kredi kartı satışlarda bilgi fişi alınabilir
*Veresiye fişlerde son bakiye fiş altında belirtilebilir
*Hızlı parakende de Ingenico pos entegrasyonu
*Satış ekranından direkt fatura yazdırabilme
*Okutulan ürünleri direkt veresiye satışlara aktabilme
*Perkon FG 1200 fiyat gör cihazı ile entegre çalışabilme
*Alış, satış, satış iade ,alış iade faturalarının takibi
*Parakende satış iade alabilme
*Gelir ve Gider takip modülü
*Gün sonu kasa veya kasiyer raporu çekebilme
*Kasiye kullanıcıya özel yetki atayarak diğer cari ekranları kapatabilme yada sadece hızlı parakende ekranına giriş yapmasını sağlayabilirsiniz
*Satış anında iskonto uygulayabilme
*Satış ekranı üzerinde okutulan ürün buluanamazsa hızlı stok kartı açabilme
*Bedelsiz ürün satış blokesi
*Müşteriye özel iskonto tanımlayabilme
*Müşteriye risk limiti tanımlayabilme ve limiti aşması durumunda satışa bloke koyma
*Hızlı satış ekranında 700 adet gruplanabilir hızlı seri buton tanımlayabilme
*Kasiye kullanıcıya veresiye satış yetkisini kapatabilirsiniz
*RS-232 terazi ile online çalışabilme
*Hızlı parakende de ürün fiyatını direkt değiştirebilme
*Yetki durumuna göre satış ekranından direkt son işlemleri görebilme
*Detaylı stok takibi