Kırtasiye


*Kitap ve Kırtasiye işletmeleri için hazırlanmış özel modüldür.
*İskontolu satışı yapılan ürünler için önceden sabit iskonto tanımlaması yapılabilir
*Satış ekranında ürünün etiket fiyatı ve indirimli fiyatı direkt görülebilir
*Kitaplar yazarlarına göre gruplandırabilir
*Veresiye veya nakit kredi kartı satışlarda bilgi fişi alınabilir
*Hızlı parakende de Ingenico pos entegrasyonu
*Satış ekranından direkt fatura yazdırabilme
*Okutulan ürünleri direkt veresiye satışlara aktabilme
*Perkon FG 1200 fiyat gör cihazı ile entegre çalışabilme
*Alış, satış, satış iade ,alış iade faturalarının takibi
*Parakende satış iade alabilme
*Gelir ve Gider takip modülü
*Gün sonu kasa raporu çekebilme
*Kasiye kullanıcıya özel yetki atayarak diğer cari ekranları kapatabilme yada sadece hızlı parakende ekranına giriş yapmasını sağlayabilirsiniz
*Kasiye kullanıcıya veresiye satış yetkisini kapatabilirsiniz
*Sınırsız satış ekranı ile çalışabilir.