E-Fatura


E-Fatura Nedir?

  • Değerli kağıda basılı olan faturanın karşılığı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale
    getirilmiş, değiştirilemez bir şekilde mühürlenmiş, elektronik belgedir.
  • E-Fatura, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.
  • Elektronik Faturalar e-fatura portalı aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı aracılığı ile satıcı kurumdan alıcı kuruma iletilir

efa1

e-fatura

E-Fatura Menü Girişi

E-Fatura Menü Girişi